فیلمسازان زیادی در جهان از سینمای ایران تقلید می نمایند

به گزارش بابا آب داد، تهران (پانا) - چاندرا کی جاها گفت سینمای ایران برای خیلی از سینماگران دنیا منبع الهام است و فیلم سازان زیادی سعی می نمایند از فیلم های ایرانی تقلید نمایند که این خودش تحسین برانگیز است.

فیلمسازان زیادی در جهان از سینمای ایران تقلید می نمایند

به گزارش ستاد اطلاع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های بچه ها و نوجوانان، چاندرا کی جاها، از مدرسان کارگاه های آموزشی جشنواره سال جاری، تهیه کننـده، برگزارکننـده رویدادهـای سـینمایی متنـوع و مدیرعامـل شـرکت مانتیـن ریـور فیلمـز، بـا مرکزیـت هندوسـتان و شـعباتی در امـارات، موریـس و نپـال اسـت. او فعالیـت خـود را بـا خبرنـگاری بـرای نشـریاتی ماننـد الجزیـره، رادیـو هندوسـتان، دوردارشـان و دیسـکاوری آغـاز کـرد و در سـال 2010، با هدف ساخت فیلم های خاص، تصمیم به تأسیس شرکت مانتین ریور فیلمز گرفت. او در کنار ساخت و تهیهنمایندگـی فیلم هـا توانسـته از بسـیاری از کشـورهای جنـوب آسـیا و دیگـر نقـاط جهـان، فیلم هایـی مطـرح بـرای فـروش جهانـی خریـداری کـند وهمچنیـن در پروژه هـای بین المللـی تولیـد فیلـم، به خصـوص فیلمسـازان آسـیای جنوبـی، همـکاری کنـد. چانـدرا بـرای بیـش از سـه سـال در سـمت معـاون مدیـرکل فدراسـیون تهیه کننـدگان فیلـم در آسـیا ـ پاسـیفیک FPA مشـغول بـه کار بـوده و همچنـان در تیـم برگزارکننـدگان این جشـنواره حضـور دارد.

* درباره سینمای کودک در ایران چه فکر می کنید؟ چه قدر با این سینما آشنایید؟

سینمای کودک در جهانی سینما مهم است و می تواند صدر جدول های فروش را به تصاحب درآورد و با جریان غالبِ ادبیات داستانی و محبوب ترین ژانرهای هر دوره رقابت کند. به علاوه، از آنجا که بچه ها آینده سازان این کره خاکی هستند، سینمای خوب می تواند در شکل دادن ذهنی سالم در آنها و همچنین در نزدیک کردنشان به فرهنگ، هنر، ارزش های اخلاقی مثل اتحاد خانواده، احترام به بشریت، خودباوری، مسئولیت پذیری اجتماعی، دغدغه های محیط زیستی، عشق ورزیدن به کره زمین در کنار آگاهی بخشی به آنها درمورد چالش های آینده که ممکن است نسل های بعد با آنها رو به رو شوند سهمی به سزا داشته باشد. کمپانی مَونتِن ریوِر فیلمز در مجموعه کارهای خود فیلم هایی از ایران دارد که یاری نموده من با صنعت سینمای این کشور و پویایی و تعالیِ آن که نمونه ای برای سینمای جهان است آشنا شوم. این تعالی چیزی است که اهالی سینما در ایران باید در سینمای کودک هم آن را بازسازی نمایند. ایران حدود 25، 30 سال پیش دوره ای طلایی در سینمای کودک داشت و این دوره یک برگ زرین به شمار می آید و باید در بُعد وسیع تری بازسازی گردد تا جهان به ظرفیت های سینمای ایران پی ببرد. به نظرم ایران در حوزه سینما به تعالی رسیده است و این قابل ستایش است و می تواند الگویی برای اهالی سینما در سراسر جهان باشد. بسیاری از فیلم سازان سینمای ایران را دنبال می نمایند تا این تعالی را لمس نمایند. این سینما برای خیلی از سینماگران جهان منبع الهام است و فیلم سازان زیادی سعی می نمایند از فیلم های ایرانی تقلید نمایند که این خودش تحسین برانگیز است.

*با جشنواره فیلم کودک و نوجوان ایران چه قدر آشنایی دارید؟

جشنواره فیلم کودک و نوجوان ایران جشنواره بی نظیری است و من به شخصه آن را می ستایم. کمپانی مَونتِن ریوِر فیلمز در جشنواره های مختلف سراسر جهان حضور فعال دارد. بیشتر جشنواره ها حالت تجاری دارند و اهمیت زیادی برای جریان غالب سینما یا سینماهایی با مضامین جاافتاده قائل اند. اما جشنواره فیلم کودک و نوجوان ایران به طور خاص بر بچه ها و نوجوانان متمرکز است و این سینمایی است که در سطح جهانی به توجه بیشتری احتیاج دارد. بچه ها و نوجوانان آینده این جهان اند و به نظرم جشنواره فیلم کودک و نوجوان ایران با تمرکز روی چنین سینمای فوق العاده ای کار بزرگی می نماید. طرح ها و ابتکاراتِ این جشنواره پنجره های تازه ای را به روی این سینما و فیلم سازانش می گشاید و به آنها انگیزه می دهد تا شاهکارهای سینمایی خلق نمایند. بهترین ها را برای طرح ها و ابتکارات این جشنواره آرزو دارم و همیشه در کنار آن خواهم بود و از کارش حمایت می کنم، چه امروز و چه در آینده.

*خاطره انگیزترین مورد در سینمای کودک ایران برایتان چیست؟

از آنجا که من عاشق سینما هستم، وقتی بحث خاطره می گردد نمی توانم یک مورد خاص را نام ببرم و انتخاب یک چیز خاطره انگیز برایم راحت نیست. اما مسئله ای که واقعا از آن لذت می برم شیوه کارگردانان ایرانیِ آثار کودک در رسیدن به آزادی بیان از راهِ بیان احساسات بچه ها است، چیزی که جهان تا به امروز شاهدش نبوده، و همین طور نحوه به تصویر کشیدن شخصیت ها و داستان ها.

*به خاطر شیوع بیماری کرونا سال جاری جشنواره به صورت مجازی برگزار می گردد. به نظرتان چه تفاوتی میان برگزاری حضوری و مجازی جشنواره وجود دارد؟

قطعا وقتی همه چیز مجازی می گردد جای رودررویی انسانی خالی است. جشنواره ها برای فیلم سازهایی مثل ما همیشه بستر تعامل و به اشتراک گذاری دستاوردهای خلاقانه و راهی برای یاد دریافت، تجربه کردن و سهیم شدنِ سینمای جهان اند. سینما هنری است که باید از آن لذت برد و جشنواره ها به هنرمندان این حوزه مجال لذت بردن از آثار هنری را می دهند و این فرق عمده این دو است. هنر را نمی گردد به جهانی مجازی منحصر کرد. باید آزاد باشد و جریان پیدا کند، و جشنواره مجازی این شاخصه اساسیِ جشنواره حضوری را ندارد.

*پیش تر تجربه برگزاری کارگاه به صورت مجازی را نداشته اید، به نظرتان مزایای برگزاری فستیوال و کارگاه های آموزشی به صورت مجازی چیست؟

دامنه نفوذ جهانی مجازی در مقایسه با رویدادهای حضوری بسیار وسیع تر است و این بزرگترین مزیت آن است. با این حال، من قدیمی فکر می کنم و حسم این است که در جشنواره ها یا کارگاه های مجازی هیچ وقت اصل تعامل و در میان گذاشتن ایده ها آن طورکه باید و شاید تحقق نمی یابد. آن تماس انسانی لازم در آنها وجود ندارد. اما قطعا همه ما داریم یاد می گیریم خودمان را با هنجارهای جدید تطبیق دهیم.

* در دوران همه گیری کرونا در جشنواره های جهانی مجازی یا نیمه مجازی هم حضور داشته اید؟ ارزیابی تان از آنها چه بوده است؟

بله اخیرا در چند جشنواره مجازی شرکت داشتم. واقعیتش این است که حس دوگانه ای در این مورد دارم. بی شک دسترسی به این جشنواره ها راحت تر شده است و آدم ها در رویدادهای مجازی مرزها را پشت سر می گذارند و با مخاطبان بیشتری ارتباط برقرار می نمایند. اما جای آن تعاملات پرشور خالی است. جاذبه این جشنواره ها در اکران ها و تعاملات حضوری است که در همه جشنواره ها و بازارهای فیلمی که سال جاری در آنها شرکت کردیم جای خالی شان حس می شد.

* نظرتان درباره مضامین اصلی طرح شده در این دوره از جشنواره چیست؟ فکر می کنید دغدغه یا دغدغه های اصلی دست اندرکاران سینمای کودک چه باید باشد؟

مضامین عالی اند. فیلم ساختن برای بچه ها چالش برانگیز است و فیلم ساز باید به نوع تأثیری که بر ذهن بچه ها می گذارد، دقت بسیار داشته باشد. اشراف به علم روانشناسی هم برای دست اندرکاران سینمای کودک بسیار مهم است. ذهن کودک مثل یک بوم نقاشی سفید است و مضامین انتخابی ما دانسته یا ندانسته تصویری در ذهن او نقش می نمایند. بنابر این انتخاب و به تصویر کشیدن درست و دقیقِ مضامین در این ژانر بسیار حائز اهمیت است.

منبع: خبرگزاری پانا

به "فیلمسازان زیادی در جهان از سینمای ایران تقلید می نمایند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فیلمسازان زیادی در جهان از سینمای ایران تقلید می نمایند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید