تاثیر گرمای محیط در کاهش مقدار توجه افراد

به گزارش بابا آب داد، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم در یک مطالعه، تاثیر گرمای محیط را بر روی عملکردهای شناختی افراد، آنالیز کردند.

تاثیر گرمای محیط در کاهش مقدار توجه افراد

به گزارش بابا آب داد، مطالعات نشان داده که عوامل محیطی می تواند عملکرد افراد را تحت تاثیر قرار دهد و شناسایی عوامل موثر در عملکرد افراد، می تواند به پیشگیری و یا کاهش خطاهای انسانی یاری کند. عوامل استرس زای شغلی به وسیله کاهش تمرکز، حواس پرتی و اختلال در حافظه، در بروز رفتارهای ناایمن در بین شاغلین، اثرات مهمی ایجاد می نماید.

استرس گرمایی، یک عامل خطر مشترک در بسیاری از مشاغل است و کار کردن در محیط های گرم و شرایط جوی نامناسب، می تواند منجر به بیماری های ناشی از گرما و حتی مرگ گردد. گرما در محیط کار می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر متابولیسم، دمای بدن، ضربان قلب و فشار خون اثر گذاشته و باعث اختلال و بیماری و بالا رفتن میزان خطای کاری و در نهایت بروز حوادث گردد. بعلاوه استرس گرمایی می تواند فرآیندهای شناختی دخیل در تصمیم گیری را نیز مختل می نماید.

تا کنون مطالعاتی زیادی در مورد تاثیر گرما بر روی پاسخ های فیزیولوژیکی بدن انسان صورت گرفته است؛ اما، علی رغم رشد روز افزون مطالعات آزمایشگاهی و میدانی در این زمینه، تاثیر تنش گرمایی بر عملکردهای شناختی انسان، مورد مطالعه قرار نگرفته است.

بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم، با انجام یک مطالعه تاثیر گرما بر روی عملکردهای شناختی را در یک محیط شبیه سازی شده، مورد آنالیز قرار دادند. این مطالعه بر روی 21 شرکت کننده زن و در یک اتاق کنترل شده از نظر آب وهوایی انجام شد و عملکردهای شناختی مانند توجه، زمان واکنش و حافظه کاری در یک محیط شبیه سازی شده از نظر گرما و رطوبت مورد آنالیز نهاده شد.

شرکت کنندگان به طور تصادفی به سه گروه هفت نفری تقسیم شدند. گروه اول به مدت 90 دقیقه در معرض شرایط آسایش حرارتی و گروه دوم و سوم 90 دقیقه به ترتیب در شرایط تنش گرمایی میانه و زیاد نهاده شدند. بعلاوه پژوهشگران دمای گوش، دمای پوست و ضربان قلب شرکت کنندگان را میزان گیری کردند.

یافته های این مطالعه نشان داد که با بدتر شدن شرایط حرارتی محیط، ضربان قلب، دمای گوش و دمای پوست افراد افزایش می یابد. با این حال تنها دمای پوست با بدتر شدن شرایط حرارتی، رابطه مستقیم و خطی نشان داده است.

یافته های این تحقیق نشان داد که با بدتر شدن شرایط حرارتی، اثر مستقیم و افزایشی بر ضربان قلب، دمای گوش (تمپان) و دمای پوست مشاهده می گردد. با این حال، تنها دمای پوست با بدتر شدن شرایط حرارتی، رابطه معنادار و خطی را نشان داده است.

بعلاوه در ارزیابی تغییرات توجه متمرکز و توجه پراکنده در شرکت کنندگان مشاهده شد که میزان زمان واکنش افراد با بدتر شدن شرایط حرارتی، به طور قابل توجه افزایش می یابد.

بر اساس این نتایج پژوهشگران می گویند که به نظر می رسد توجه به دمای پوست کارکنان و ایجاد شرایط آسایش حرارتی می تواند عملکرد شناختی آن ها را بهبود بخشد.

در انجام این تحقیق حمیدرضا حیدری، احمد سلطان زاده، محسن مهدی نیا، ابوالفضل محمدبیگی، زهرا جعفری و متین روشن؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قم، با یکدیگر مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه دی ماه امسال، به صورت مقاله علمی با عنوان ارزیابی عملکرد شناختی و پاسخ های فیزیولوژیکی انسان در موقعیت های مختلف حرارتی: مطالعه شبیه سازی شده در اتاقک کنترل شده جوی در نشریه بین المللی International Journal of Human Factors and Ergonomics منتشر شده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تاثیر گرمای محیط در کاهش مقدار توجه افراد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاثیر گرمای محیط در کاهش مقدار توجه افراد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید